Müramudeli kaartSoomlased on saanud hakkama väga tänuväärse mudeliga, mida võib näha aadressil http://www.merikarviantuulivoima.info/tvi/

Mudelist saab juba visuaalselt päris hea pildi tuulikute poolt tekitatava infraheli ulatusest ning negatiivsetest tagajärgedest inimeste tervisele ja elukeskkonna kõlblikkusele. Väga lihtne on siit tõmmata paralleele Hiiumaaga ja siin kavandatuga.

Tegu ongi vist hetkel ühe esmase ja ainulaadse vastava mudeliga maailmas, mille tulemused võiksid huvitada ka arendajaid, kindlasti aga nende ohvreid, kes peaksid suutma selles mõjuväljas eksisteerida.

Arendaja ja temaga seotud isikud on väitnud, et vajalikke infrauuringuid ei ole võimalik teha enne, kuni pole tuulikuid püsti mida uurida. Et paneme ikka enne hiigelpargid püsti ja siis vaatame. Ometi on kõigile selge, et siis oleks juba hilja.

Vaatamata siin kaardil olevate andmete tõsidusele, tuleb samas kohe märkida, et ilmselt ei ole selles mudelis arvestatud kogu madalsagedusliku skaalaga (20 - 200 Hz). Põhirõhk on infraheli sagedusvahemikul 0,4 - 8 Hz, mis on väidetavalt kõige kahjulikum ala elusorganismidele. Seega on esialgu välja jäänud ka 8 - 20 Hz infraheli sagedusala, nagu ka madalsagedused üle 20 Hz.
Teatavasti ei kuule inimkõrv eriti alla 20 Hz sagedusi, paremal juhul vaid tajub neid, tagajärjed aga on päris kindlasti negatiivsed ning väljenduvad erinevatel indiviididel väga erinevalt.

Kuna piirdutud on küll olulise, kuid siiski kitsa sagedusskaalaga, pole mudelis arvestatud ka märksa värskemate ja veelgi uuemate nähtustega, nagu seismiline vibratsioon ja resonants, millede olemasolu on teadusuuringutes juba kinnitatud kõikjal, kus on tegu mingigi pargi effektiga. Tulemuseks on müra võimendumine järsult, ootamatult ning täiesti ettearvamatult.

Lisaks pehmendab selle mudeli tulemusi asjaolu et müra sumbuvust on arvutatud tegelikkusest oluliselt suuremana, ehk siis arendaja kasuks.

Õnneks on see materjal koos kaardiga pideval täiendamisel ja loodetavasti täiustatakse aja jooksul kogu mudelit kõikehõlmavaks. Tulemusena hakkavad need mõjuväljad aja jooksul muutuma ja kindlasti mitte väiksemaks.

Vaatamata mudeli aluseks olnud piiratud näitajatele ja tagasihoidlikele ning väheses koguses tuulikutele, on mudelil kajastuvad mõjuväljad oma haardes hirmuäratavad.

Paigutage nüüd väike Hiiumaa mõttes kuhugi sinna Soome mudelkaardile ja meile kõigile kavandatud tulevikust hakkab ehk pilt selgemaks saama.

Paap Kõlar / Hiiu Tuul / Liige

 

Telli uudiskiri!

MTÜ Hiiu Tuul saadab soovijatele aeg-ajalt aktuaalseid uudiseid. Kui soovid saada neid uudiseid oma e-postkasti, võid tellida uudiskirja oma e-posti aaderssile.
Nimi:
E-post:

Kontonumber toetusteks

EE34 2200 2210 62714498
Saaja: Hiiu Tuul MTÜ
Aitäh!

Go to top