European Platform Against Windfarms - http://epaw.org/

European Platform Against Windfarms (EPAW) on 31 Euroopa riigist 1250 liikmesorganisatsiooni ühendav platvorm, kus tuuakse esile tuuleparkidega seotud negatiivsed mõjud majandusele, loodusele, turismile ja sotsiaalsfäärile.

Portaal on mitmekeelne (inglise, prantsuse, saksa, hispaania, kreeka), sisaldab väga palju erinevat informatsiooni.


 

North American Platform Against Windpower (NA-PAW) - http://www.na-paw.org/

North American Platform Against Windpower (NA-PAW) on loodud seismaks üha kasvava hulga organisatsioonide ja eraisikute huvide eest Mehhikos, Kariibi mere piirkonnas, Kesk-Ameerikas, Kanadas ja Ameerika Ühendriikides, kes:

  1. on vastu konkreetsetele tuuleenergia või ülekandeliini ettepanekutele;
  2. kahtlevad tuuleenergia efektiivsuses meie energiaprobleemide lahendamisel;
  3. töötavad kaitsmaks elusloodust ja maastikku tööstusliku tuuleenergia arendamise eest;
  4. ja/või võitlevad kahjuga turismile, majandusele ja inimeste elukvaliteedile, mida tekitavad tuuleenergia rajatised.

Portaal on ingliskeelne.


Tuulegeneraatori sündroom: infraheli mahavaikitud mõju.
Helen Arusoo
www.loodusajakiri.ee 08/02/2013
Link: http://www.loodusajakiri.ee/tutvustused/Tuulegeneraator.pdf

Artiklis keskendutakse peamiselt Nina Pierponti uurimusele, mis ilmus raamatuna 2009 aastal.
See raamat on tänu Hans Kuusikule kättesaadav ka eestikeelsena: http://www.windturbinesyndrome.com/img/WTS-estonian.pdf
Füüsik Hans Kuusiku on oma töös tihti kokku puutunud mürast tingitud probleemidega ja neid probleeme ka reaalses elus lahendanud. Artiklis tuuakse välja, millised konkreetsed tervisehäireid infraheli mõjuväljas inimest kimbutavad ja antakse ülevaade 2012 aastal Ameerika Ühendriikides läbi viidud uuringust, mis jõuab tõdemuseni: meedikute hinnangul on eelpooltoodud helisageduse mõjuväljas viibimine päevade, rääkimata aastate kaupa tervisele määratult ohtlik.


Telli uudiskiri!

MTÜ Hiiu Tuul saadab soovijatele aeg-ajalt aktuaalseid uudiseid. Kui soovid saada neid uudiseid oma e-postkasti, võid tellida uudiskirja oma e-posti aaderssile.
Nimi:
E-post:

Kontonumber toetusteks

EE34 2200 2210 62714498
Saaja: Hiiu Tuul MTÜ
Aitäh!

Go to top