Plaanid Hiigeltuuleparkide rajamiseks Hiiumaale ja Hiiumaa rannikumerre said alguse juba aastakümne eest. 2008 aasta oktoobrikuus esitas aktsiaselts Raunisaar Hiiumaa valdadele ettepaneku olulise ruumilise mõjuga objekti (tuuleelektrijaam) asukoha planeeringu algatamiseks. Planeeritav võimsus olnuks 500 MW.

Siinkohal tasuks välja tuua kogu Eesti ja Hiiumaa elektritarbimine, et kõigile oleks mõistetav, millistest võimsustest jutt on:

  • Eesti minimaalne tarbimine 480 MW / Hiiumaal 3 MW
  • Eesti maksimaalne tarbimine 1587 MW / Hiiumaal 13 MW
  • Keskmine tarbimine ca 950 MW / Hiiumaal 6 MW

Seega oleks sellise võimsusega tuulepark piisav, et ära katta kogu Eesti Vabariigi minimaalne elektritarbimine.

Selline hulk tööstuslikke tuulegeneraatoreid Hiiumaale oleks kogu saare loodus- ja elukeskkonnale laastavate tagajärgedega. Seoses ähvardava ohuga tekkiski kodanikeliikumine „Võitlus tuuleveskitega” ja tuuleparkide vastu koguti allkirju tõdemusele „Mina hiigeltuuleparki Hiiumaale ja rannikumerre ei taha!”

Kodanikualgatuslik petitsioon toimus aastal 2009. Enam kui 80001 inimest andis sellele allkirja. Allkirja andes väljendasid need inimesed oma tahet ja soovi, et Hiiumaale ja Hiiumaa lähistele merre suuri tuuleparke ning suuri tuulegeneraatoreid ei tuleks. Need allkirjad on ka Riigikogule ja Hiiu Maavalitsusele üle antud ja seega on rahva tahe kõigile asjaosalistele teada.

Selliste hiiglaslike rajatiste planeerimise aluseks peaks olema riiklik planeering. Lubati koostada taastuvenergeetika teemaplaneering. Hetkeks tundus isegi, et probleemid on lahendatud. Rahvas on oma tahet avaldanud ja sellega arvestatakse. Kuid nii see kahjuks ei ole.

Taastuvenergeetika teemaplaneering kujunes hoopis tuuleenergeetika teemaplaneeringuks, kus Hiiumaa keskosas on eraldatud maa-alad tuuleparkide rajamiseks, arvestamata, milliseid elektriliine nad ühenduseks vajavad. Veelgi ehmatavam on Hiiumaad ümbritseva mereala planeering.

Aastal 2016 oleme seisus, kus kunagise 500 MW hiigeltuulepargi asemel on Hiiumaale ja ümbritsevasse rannikumerre tulemas tuulepargid koguvõimsusega enam kui 2000 MW. Sellest tulenevalt on aastal 2015 asutatud ka MTÜ Hiiu Tuul eesmärgiga hoida, kaitsta ja vajadusel taastada Hiiumaa loodust. Hiiu Tuul MTÜ on üks nendest, kes on Tallinna Halduskohtus vaidlustanud nii Hiiumaa tuuleenergeetika teemaplaneeringu kui Hiiumaaga piirnevate merealade planeeringu. See on väga raske, kurnav ja vastumeelne tee, kuid Hiiu Tuul tunneb vastutust kõigi nende ees, kes on oma allkirjaga väljendunud:

„Mina hiigeltuuleparki Hiiumaale ja rannikumerre ei taha!“

Märkus: üle antud allkirju oli ca 7400, lisandus nii palju, et praegu on üle 8000.

Telli uudiskiri!

MTÜ Hiiu Tuul saadab soovijatele aeg-ajalt aktuaalseid uudiseid. Kui soovid saada neid uudiseid oma e-postkasti, võid tellida uudiskirja oma e-posti aaderssile.
Nimi:
E-post:

Kontonumber toetusteks

EE34 2200 2210 62714498
Saaja: Hiiu Tuul MTÜ
Aitäh!

Go to top